Výstupné pripojenie

Plynová hubica na pripojenie zváracích hadíc. 6,3 mm pre nehorľavé plyny a 8,0 mm pre horľavé plyny. 

1,50 €