Kovozvarsk s.r.o. zriadená Zváračská škola pod číslom. 1147, ktorá vykonáva svoju činnosť od 4. apríla 2008. Ponúkame služby vysokej kvality pri vzdelávaní uchádzačov v oblasti zvárania a zabezpečujeme maximálnu spokojnosť našich zákazníkov. Naša zváračská škola spolupracuje s viacerými personálnymi agentúrami a firmami ktoré zamestnávajú zváračov a zámočníkov. Školíme uchádzačov a ak sa chce zamestnať v obore nájdeme mu aktuálne zamestnanie v regióne ,alebo zahraničí.